Filtr konkurencji przy emisji reklam Adkontekst

12.05.2008  |  Autor: Przemysław Żyła

Thanks to the competition filter you can block specific ads from your website. You can block them by adding their target domains to the competition filter list.

Why block ads?

We have created this tool to enable you to block ads of your competition. For example, if we run a computer store and also earn on Adkontekst ad display we wouldn’t want to see ads of a competing computer store on our website.

The filter will also come in handy when an ad is really badly adjusted to the content of our website and we expect that nobody will click on it.

How to block ads?

To block ads you have to log into the Publisher Panel, click the ‚competition filter’ link and enter domains that you want to block. Ads are blocked after about an hour from adding to the filter.

If you enter a domain competition.pl the system will also block all ads from its sub domains, e.g. subdomain.competition.pl.

Zapraszamy do aktualnego wpisu

Za pomocą filtra konkurencji możecie blokować wyświetlanie się określonych reklam na swoich stronach internetowych. Reklamy można blokować poprzez dodanie domeny, do której kieruje reklama do listy filtra konkurencji.

Po co blokować reklamy?

Stworzyliśmy to narzędzie, aby umożliwić Wam blokowanie reklam swoich konkurentów. Jeśli na przykład prowadzimy sklep komputerowy i dodatkowo zarabiamy na wyświetlaniu reklam Adkontekst to nie chcemy, aby na naszej stronie pojawiały się reklamy konkurencyjnego sklepu komputerowego.

Filtr przyda się również wtedy gdy jakaś reklama wyjątkowo źle jest dopasowana do treści naszego serwisu i podejrzewamy, że nie będzie klikana.

Jak zablokować reklamy?

Aby zablokować reklamy należy po zalogowaniu się do Panelu Wydawcy kliknąć link „filtr konkurencji” i wpisać domeny, które chcemy zablokować do formularza. Reklamy są blokowane po około godzinie po dodaniu ich do filtra.

Po wpisaniu domeny konkurencja.pl system zablokuje również wszystkie reklamy pochodzące z subdomen tej domeny, np. subdomena.konkurencja.pl.

Dodaj komentarz

nasze marki: