Rozszerzyliśmy współpracę z Grupą Onet, która na bazie technologii Content Stream przygotowała własny program partnerski OnetLink. Jednocześnie został on domyślnie udostępniony wszystkim Wydawcom sieci Content Stream.

Od teraz Wydawcy uzyskują więc możliwość emisji treści na przemian w dwóch modelach:

  • w dotychczasowym mieszanym – z artykułami pochodzącymi z rożnych serwisów, w tym z Grupy Onet

  • w programie partnerskim OnetLink – z artykułami pochodzącymi wyłącznie z serwisu Onet.pl przy wyższej niż standardowa stawce za kliknięcie

Co ważne, algorytm emitujący linki Content Stream będzie automatycznie analizował opłacalność emisji obu tych modeli dla poszczególnych serwisów. Na Twoich powierzchniach emitowane będę one zatem na przemian, w zależności, który z nich będzie gwarantował wyższe zyski.

Program Premium Grupy Onet zostanie automatycznie uruchomiony na wszystkich kontach Wydawców sieci Content Stream do końca bieżącego tygodnia. Wydawca nie będzie musiał wprowadzać żadnych zmian w Panelu Wydawcy.

Dodaj komentarz

nasze marki: