Informujemy, że w dniu 30 marca 2015 r. nastąpiło przekształcenie spółki NetSprint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną NetSprint Spółka Akcyjna.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ numer KRS oraz nazwa firmy. W związku z tym od dnia 30 marca 2015 roku włącznie prosimy o uwzględnienie we wszystkich dokumentach – w tym fakturach VAT, rachunkach oraz korespondencji, następujących danych:

NOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU:

NETSPRINT S.A.
Al. Solidarności 74a,
00-145 Warszawa
NIP: 9511969310
REGON: 016271459
KRS: 0000550668

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na kontynuację działalności spółki ani na ważność zawartych wcześniej umów.

Dodaj komentarz

nasze marki: