Aby emitować reklamy Adkontekst Exclusive powinieneś spełnić dwa warunki. Pierwszy to udostępnienie takiej formy emisji na poziomie kanału w Panelu. W tym celu zaloguj się do konta Adkontekst i w edycji  kanału zaznacz przy „typie reklam” opcję emisji reklam Exclusive.

Drugi warunek dotyczy rozmiaru boksu, w którym ma być emitowany Exclusive. Reklamy graficzno-tekstowe Adkontekst Exclusive wyświetlają się standardowo w następujących formach reklamowych:

 • Forma prostokątna – 300×250 pikseli
 • Forma pozioma – 750×100 pikseli
 • Porma pionowa – 160×600 pikseli

Adkontkest Exclusive wyświetla się również w większych i mniejszych formach reklamowych.  Minimalne wielkości form reklamowych, w których może wyświetlić się reklama ekskluzywna są następujące:

 • Formy prostokątne:
  • 540×170 pikseli
  • 380×190 pikseli
  • 250×250 pikseli
 • Formy poziome – 580×100 pikseli
 • Formy pionowe – 160×400 pikseli

Pamiętaj, że umożliwienie emisji reklam Exclusive nie oznacza, że w boksie będzie się emitować wyłącznie taki format. System automatycznie rotuje emisję różnych formatów. Włączenie emisji reklam Exclusive gwarantuje jednak, że ta forma znajdzie się w puli formatów rotowanych przy emisji.

Dodaj komentarz

nasze marki: