Które formaty reklam są najskuteczniejsze?

15.05.2008  |  Autor: Przemysław Żyła

You must be wondering which ad forms are the most effective and bring the biggest profits. Though the basic method is testing and individual approach (after all, each website is different), on the basis of our observations we can state that there are some aspects that make some ad forms more effective than the others.

  • Wide forms seem to be clicked more often
  • Standard rectangular forms tend to be the most effective: 338×280 px, 300x250px and vertical 160×600 px.
  • Rectangular forms, big banners and skyscrapers can generate higher earnings because Adkontekst Exclusive can display in those forms (here you can find the minimum ad form sizes for Adkontekst Exclusive).

Thanks to our flexible approach to ad form creation you can adjust the size and layout of ad forms to practically all websites. Apart from the standard ad forms you can create your own in the following sizes:

  • width from 740 to 1600 px
  • height from 86 to 416 px

You’re welcome to test it!Na pewno często się zastanawiacie, które formy reklamowe są najskuteczniejsze i przynoszą największe zarobki. Mimo iż podstawową zasadą jest testowanie i indywidualne podejście (w końcu każda strona jest inna), z naszych obserwacji wynika, że są pewne czynniki, które sprawiają, że niektóre formy są skuteczniejsze niż inne.

  • Zauważyliśmy, że generalnie szerokie formy reklamowe są klikane częściej
  • Najlepiej sprawdzają się formy prostokątne standardowe 338×280 oraz 300×250 pikseli oraz pionowa 160×600 pikseli
  • Prostokątne formy reklamowe oraz duży banner i skyscraper mogą generować wyższe zarobki ponieważ w takich formach wyświetla się Adkontekst Exclusive (minimalne wielkości form, w których wyświetla się Adkontekst Exclusive są dostępne tutaj)

Dzięki naszemu bardzo elastycznemu podejściu do tworzenia form reklamowych możecie dostosować wielkość i wygląd form reklamowych do praktycznie każdej strony internetowej. Oprócz standardowych form reklamowych możecie stworzyć swoje własne formy w rozmiarach:

  • szerokość od 740 do 1600 pikseli
  • wysokość od 86 do 416 pikseli

Zapraszamy do testowania!

nasze marki: