Przedstawiamy wyniki badania online przeprowadzonego we wrześniu 2013, w którym wzięło udział 75 właścicieli serwisów i blogów emitujących reklamy Adkontekst. Poprosiliśmy m.in. o ocenę rozszerzonej oferty powierzchni reklamowych, nowego Panelu Wydawców, a także zarobków z emisji reklam.

W ostatnich miesiącach w Adkontekst wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, które miały usprawnić współpracę i zwiększyć zyski Wydawców. Najważniejsze z nich zostały pozytywnie ocenione przez naszych Partnerów, którzy wzięli udział w badaniu.

Nowy Panel i rodzaje powierzchni reklamowych

67 proc. Wydawców dobrze ocenia wprowadzenie możliwości emisji reklam w formie wysuwanego na oddzielnej warstwie layera. Odmiennego zdania było jedynie 10 proc. ankietowanych, ponad 13 proc. nie miało zdania. Większość Wydawców pozytywnie ocenia również możliwość emisji reklam na zdjęciach (61 proc. badanych). Odmiennego zdania było tylko 5 proc. osób, które wypełniły ankietę. Odpowiedź „nie wiem” zaznaczyło ponad 19 proc. badanych.

Ponad 77 proc. ankietowanych uważa, że różnorodność powierzchni reklamowych oferowanych obecnie w Adkontekst jest wystarczająca. Warto jednocześnie zaznaczyć, że klasyczne (statyczne) boksy Adkontekst wciąż oceniane są jako najbardziej dochodowe.

W badaniu zapytaliśmy również o nowy Panel, z którego Wydawcy korzystają od kilku miesięcy. Niemal 63 proc. osób oceniło, że wdrożenie nowego Panelu to dobry krok. Wydawcy do głównych jego zalet zaliczają większą przejrzystość oraz intuicyjny interfejs.

Zyski z emisji reklam

Poprosiliśmy również o ocenę zarobków z emisji reklam Adkontekst.  Ponad 17 proc. badanych uważa, że zarobki w Adkontekst „nieco wzrosły” w porównaniu do zeszłego roku, 32 proc. ocenia, że są na podobnym poziomie, a jedynie 8 proc. osób zaznaczyło odpowiedź „trochę spadły”.

System wypłaty zysków w sieci Adkontekst został oceniony dobrze lub bardzo dobrze przez ponad połowę Wydawców (56 proc.). 8 proc. badanych oceniło, że „funkcjonuje średnio”, a tylko 2 proc, że „dość słabo”.

Wsparcie konsultantów na wysokim poziomie

Ponad 81 proc. badanych uznało, że obsługa ze strony konsultantów Adkontekst jest na „bardzo wysokim” lub „dość wysokim poziomie”. Nie pojawiła się żadna negatywna opinia. Wielu Wydawców podkreśliło w badaniu, że wsparcie ze strony konsultantów sieci Adkontekst jest jednym z jej głównych pozytywnych wyróżników na tle konkurencji.

Wydawcy zostają w Adkontekst i polecają go innym

Wydawców spytaliśmy również o to, czy poleciliby sieć innym właścicielom stron internetowych i blogów. Aż 92 proc. badanych uważa, że Adkontekst jest godny polecenia. Wynik ten potwierdza oceny z badania przeprowadzonego w 2012 roku, kiedy również ponad 90 proc. Wydawców pozytywnie oceniło sieć Adkontekst i uznało, że warto ją polecać innym.

Wszyscy Wydawcy (100 proc.), którzy wypełnili w tym roku ankietę, zamierzają kontynuować współpracę z naszą siecią. Ponad połowa z nich (60 proc.) planuje zwiększyć ilość emitowanych reklam Adkontekst na swoich stronach.

Poniżej prezentujemy infografikę z wynikami badania:

 

Dodaj komentarz

nasze marki: