We are pleased to inform that today we launch a new Adkontekst earning possibility – Intertext. Intertext is a new ad form activated by moving the cursor on a highlighted word in the content. The system analyses the website content and chooses keywords. It highlights them with a double line as an active link. If a user moves the cursor on such a word, the ad appears.

Adkontekst Intertext

Intertext features:

  • Intertext is an non-invasive ad form easily accepted by users
  • Intertext is displayed on the layer so it doesn’t compete with other ads on a website and does not change the website structure.
  • The system chooses ads on two levels: the thematic category of the website and words from the content,
  • Both text and Exclusive forms are displayed,
  • The system adjusts ads to the maximum of 4 words on one sub site.

How to start with Intertext?

At present Intertext display is available for Partners that pass additional website verification. The basic criterion is high website quality and a lot of high quality text. That is why Intertext will work best for those of you, who have websites rich in content (e.g. news, reviews, blogs). Intertext enables advertising space enlargement. At the same time you can keep the previous ad forms (text ads, Adkontekst Exclusive). We would like to invite you to send applications to intertext@adkontekst.pl or via our contact form and to test Intertext.Bardzo miło nam poinformować, że dzisiaj wprowadzamy dla Was nową możliwość zarabiania w Adkontekst – Intertext. Intertext jest nową formą reklamową, która jest aktywowana po najechaniu kursorem na wyróżnione słowo w treści artykułu. System analizuje online treść strony internetowej a następnie wybiera słowa kluczowe, podkreślając je podwójną linią jako aktywny link. Najechanie przez użytkownika na takie słowo kluczowe powoduje wyświetlenie się reklamy.

Adkontekst Intertext

Cechy Intertext:

  • Intertext jest nieinwazyjną formą reklamy, akceptowaną przez użytkowników
  • Intertext emitowany jest na oddzielnej warstwie, przez co nie musi konkurować z innymi reklamami na serwisie i nie powoduje zniekształceń na stronie
  • system dobiera reklamy na dwóch poziomach: kategorii tematycznej serwisu oraz słów występujących w danym artykule,
  • emitowane są zarówno formy tekstowe i Adkontekst Exclusive,
  • system dobiera reklamy do maksymalnie 4 słów kluczowych na jednej podstronie serwisu,

Jak zacząć wyświetlanie Intertextu?

Intertext sprawdzi się najlepiej u tych z Was, którzy posiadają strony bogate w treść (np. strony z aktualnościami, recenzjami, blogi). Intertext daje możliwość zwiększenia powierzchni reklamowej, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych form reklamowych (formy tekstowe, Adkontekst Exclusive).

Intertext – stwórz reklamę krok po kroku

 

Dodaj komentarz

nasze marki: