Dlaczego eCPM jest taki ważny?

7.05.2008  |  Autor: Przemysław Żyła

 In the previous entry we wrote about the most important indicators to be found in the Publisher Panel. Here we will focus more attention on the most important of them – eCPM – which can be used to compare the effectiveness of chosen ad forms.

eCPM is:

eCPM=(total earnings/number of impression)x1000

How to use eCPM to optimise ad forms on your websites? Above all we have to create two channels. For example give them the same categories, the same ad forms, but different colour palettes. Thanks to such action we will be able to compare the influence of different colours to the click frequency.

Let’s assume that we have created 2 channels. The first one has green titles, the second has red titles. All other parameters are identical for both channels. After creating the ad forms we place them on our website and wait for their statistics (the more data, the better).

After a weeks time we find out that the green titled ad was displayed 12 901 times and earned PLN 5 and the red titled ad was displayed 19 627 times and earned PLN 14. eCPM for the green titled form is PLN 0.39 and for the red titled form PLN 0.71. What does it mean?

It means that if the green titled ad had 1000 impressions it would have earned PLN 0.39 and if the red titled ad had 1000 impressions it would have earned PLN 0.71. This is a very important piece of information. It is very probable that if we change title colours our earnings will grow.

Feel invited to test the effectiveness of different ad forms. Remember that the colour palette is one of the changeable parameters. Different ad form versions with e.g. changed categories, URL visibility or sizes are also worth testing.W poprzednim poście pisaliśmy o najważniejszych wskaźnikach, które możecie znaleźć w statystykach w Panelu wydawcy. W tym poście poświęcimy trochę więcej czasu na najważniejszy z nich, eCPM, który można wykorzystać do porównania efektywności konkretnych form reklamowych.

Przypomnijmy, że eCPM to:

eCPM

Jak wykorzystać eCPM do optymalizacji form reklamowych na swoich stronach? Przede wszystkim musimy stworzyć dwa kanały, na przykład przypisać im tę samą kategorię, wybrać te same formy reklamowe ale wybrać różne palety kolorów. Dzięki temu będziemy mogli porównać wpływ różnych kolorów na klikalność w formy reklamowe.

Załóżmy, że utworzyliśmy dwa kanały, pierwszy z zielonymi tytułami, drugi z czerwonymi tytułami, pozostałe parametry kanałów powinny być identyczne. Po utworzeniu form reklamowych umieszczamy je na stronie i czekamy na uzyskanie statystyk przez obie formy (im więcej statystyk, tym lepiej).

Po tygodniu okazuje się, że forma z zielonymi tytułami została wyświetlona 12 901 razy i zarobiła 5 złotych a forma z czerwonymi tytułami została wyświetlona 19 627 razy i zarobiła 14 złotych. eCPM dla formy zielonej wynosi 0,39 zł a czerwonej 0,71 zł. Co z tego wynika?

Oznacza to, że gdyby reklama z zielonymi tytułami została wyświetlona 1000 razy to zarobiliśmy na kliknięciach 39 groszy, a czerwona przy 1000 wyświetleń zarobiłaby 71 groszy. To dla nas bardzo ważna informacja, ponieważ istnieją realne przesłanki, że jeśli zamienimy kolory tytułów reklam na naszej stronie to nasze zarobki wzrosną.

Zachęcamy Was do testowania skuteczności różnych forma reklamowych. Pamiętajcie, że paleta kolorów to jeden z parametrów, które możemy zmienić. Na pewno warto również przetestować różne inne warianty form reklamowych np. zmieniając kategorię tematyczną, widoczność adresu URL czy wielkość form reklamowych.

Dodaj komentarz

nasze marki: