Przedstawiamy wyniki badania online przeprowadzonego w listopadzie 2014, w którym wzięło udział 154 właścicieli serwisów i blogów emitujących reklamy Adkontekst. Wydawców poprosiliśmy m.in. o określenie mocnych i słabych stron sieci, ocenę nowych możliwości łączenia emisji reklam rozliczanych za odsłony z reklamami rozliczanymi w modelu CPC, a także ocenę ich zarobków w Adkontekst.

Adkontekst SSP i Adkontekst eCommerce pozytywnie oceniane przez Wydawców

W ostatnich miesiącach w Adkontekst wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, które mają zwiększyć zyski Wydawców. Najważniejsze z nich – uruchomienie Adkontekst SSP – zostało pozytywnie ocenione przez 94 proc. naszych Partnerów, którzy wzięli udział w badaniu. Dzięki temu mechanizmowi na powierzchniach reklamowych Adkontekst, obok standardowych kampanii rozliczanych w modelu za kliknięcia CPC, emitowane są także dodatkowe kampanie rozliczane za odsłony. 91,56 proc. Wydawców uznało, że łączenie tych dwóch niezależnych rodzajów emisji to dobry kierunek rozwoju sieci.

Bardzo wysoko oceniony został również wprowadzony w 2014 roku Adkontekst eCommerce. Dzięki temu rozwiązaniu w boksach Adkontekst emitowane są kampanie retargetingowe reklamujące produkty pochodzące ze sklepów online, które wcześniej odwiedzili poszczególni internauci. Aż 95 proc. Wydawców uważa, że uruchomienie takiej emisji to dobry pomysł.

Jak Wydawcy oceniają zarobki w Adkontekst?

Poprosiliśmy również o ocenę zarobków z emisji reklam Adkontekst. Ponad 22 proc. badanych uważa, że zarobki w Adkontekst „bardzo” lub “trochę” wzrosły w porównaniu do 2013 roku. Według 35,7 proc. Wydawców pozostały na “podobnym poziomie”, a ponad 16 proc. uznało, że “trochę” lub “bardzo spadły”.

System wypłaty zysków w sieci Adkontekst został oceniony dobrze lub bardzo dobrze przez ponad 65 proc. naszych Partnerów. Jedynie 3,25 proc. badanych oceniło, że „funkcjonuje średnio”. Wśród 154 opinii nie znalazła się żadna negatywna. Ponad 31 proc. nie miało zdania.

Wsparcie konsultantów Adkontekst na wysokim poziomie

Blisko 71 proc. badanych uznało, że obsługa ze strony konsultantów Adkontekst jest na „bardzo wysokim” lub „dość wysokim poziomie”. Jedynie 2,5 proc. badanych oceniło, że jest na średnim poziomie, a 26,6 nie miało zdania.  Nie pojawiła się żadna negatywna opinia, podobnie jak w badaniu sprzed roku.

Wydawcy zostają w Adkontekst i chętnie polecają go innym

Wydawców spytaliśmy również o to, czy poleciliby sieć innym właścicielom stron internetowych i blogów. 92 proc. badanych uważa, że Adkontekst jest godny polecenia. Wynik ten potwierdza oceny uzyskane w badaniu z 2013 roku. Wówczas wynik był niemal identyczny.

Aż 94 proc. Wydawców zadeklarowało, że zostaje z Adkontekst. Dziękujemy!

Zobacz infografikę z wynikami badania:

Adkontekst oceniony przez Wydawców

Dodaj komentarz

nasze marki: